10 років Харківській Духовній семінарії Новости, Семинария  
 

В день Святого покровителя Харківської Духовної Семінарії - св. Апостола і євангеліста Іоанна Богослова в домовому храмі архієрейскій резиденції святкову Божественну Літургію очолив Вікарій Харківської єпархії єпископ Ізюмський Онуфрій в співслужінні інспектора ХДС прот. Валентина Ковальчука, викладачів і студентів.

undefinedundefinedThumbBeginundefined-->undefined Увеличить картинку ThumbEnd --> На ювілейному акті зі словом привітання до присутніх звернувся Ректор ХДС Митрополит Харківський і Богодухівський Никодим: «Вітаю всіх і бажаю всім доброго здоров’я, а нашій Духовній семінарії процвітання. Щоб як добре засіяна нива, де жито гнеться від урожаю, дає надію на хліб, так і Нива Христова сяяла золотом твердої віри і посівами наших викладачів, була землею, яка приймає ті зерна в серця учнів». ThumbBegin --> Увеличить картинку ThumbEnd -->

З приводу 10-річчя Семінарії голова облдержадміністрації Арсен Аваков надіслав вітальну телеграму ректору семінарії Української Православної Церкви митрополиту Харківському і Богодухівському Никодиму, в якій привітав його Високопреосвященство, священнослужителів, викладачів, учнів та віруючих з першим ювілеєм семінарії.

В телеграмі, зокрема, йдеться: "За перші десять років, завдяки зусиллям викладацького корпусу, підготовлено понад 300 висококваліфікованих і відданих своїй справі священиків, регентів церковних хорів, викладачів недільних шкіл, художників-іконописців, які плідно працюють у сфері духовності на теренах Слобожанщини та в інших областях України.

undefinedundefinedThumbBeginundefined-->undefined Увеличить картинку ThumbEnd --> У цей радісний і святковий день від усієї душі бажаю вам міцного здоров'я, добра, миру і щастя родинам, нових успіхів і здобутків у навчанні, у служінні Богові та народу України".

До свята були запрошені ректори багатьох вищих навчальних закладів міста, бо, як відомо, Харків є інтелектуальною столицею України де укріплюються зв’язки семінарії як духовного закладу зі світськими.

З докладом «Про духовну освіту в Харківському Національному Університеті у ХІХ-ХХ ст..» виступив професор Харківського Національного undefinedundefinedThumbBeginundefined-->undefined Увеличить картинку ThumbEnd --> Університету Сергій Куделко. В докладі він розповів присутнім про багато відомих релігійних діячів, які займали кафедри в Харківському Університеті, про їх внесок в розвиток як науки, так и богослов’я на Слобожанщині і в Православному світі. ThumbBegin --> Увеличить картинку ThumbEnd -->

Після докладів пролунав концерт в виконанні студентів семінарії і учениць регентського відділення. Свято закінчилося співанням многоліття.

За десять років ХДС закінчили більш ніж 230 студентів, багато з яких продовжили навчання в різних Духовних Академіях України та Росії. На базі семінарії діють регентське відділення, іконописна школа, богословсько-педагогічні курси.

Історична довідка

Духовное образование в Харькове берет свое начало с давних времен.

В XVIII – нач. XIX в. просветительским центром Слободской Украины был Харьковский коллегиум. Его история начинается с 1772 г., когда Белгородский епископ Епифаний Тихорский, воспитанник Киево-Могилянской Академии, основал в своей епархии при Николаевском монастыре духовную школу. undefinedundefinedThumbBeginundefined-->undefined Увеличить картинку ThumbEnd -->

В 1726 г. школа была переведена в Харьков, как славяно-греко-латинская. Инициатором этого перевода был известный покровитель просвещения генерал-фельдмаршал, князь М. М. Галицин, склонившись к этому еп. Епифания. Находясь в Харькове и руководя войсками Слободской Украины, князь желал иметь возле себя школу для ее покровительства.

Духовная школа была расположена в купленном еп. Епифанием Тихорским у полковника Л. Шидловского за 500 карбованцев 2-х этажном каменном доме, находящемся рядом с Покровскою Церковью, одном из лучших в г. Харькове. Указом Св. Синода Церковь стала кафедральным собором, оставаясь при этом коллегиумным храмом.

В 1734 (31) г. после получения жалованной грамоты императрицы Анны Иоанновны славяно-греко-латинская школа стала именоваться коллегиумом. Это было всесословное учебное заведение, в нем занимались дети духовенства, мещан, Козаков, крестьян и дворян – как малорусов (украинцев), так великорусов (русских). В отдельные годы в коллегиуме обучалось до 800 человек.

В системе образования образцом служила Киево - Могилянская Академия, но перечень учебных дисциплин в коллегиуме был шире: в 1730 г. Были открыты классы славяно-русского языка (русскому языку в коллегиуме уделялось особое внимание), латинского, поэтики, риторики, философии, богословия, в 1740 г. – греческого, французского и немецкого языков, в 1768 – математики, геометрии, архитектуры, географии, итальянского языка, в 1779 г. – музыки, в 1795 г. – физики и естественной истории, в 1808 г. – сельского хозяйства и медицины. Воспитанники коллегиума учились составлять и произносить проповеди, проводить диспуты на латинском и русском языках, сочинять стихи. Богословие преподавалось по Феофану Прокоповичу, риторика, русская словесность по М. В. Ломоносову. В 1805 г. В библиотеке коллегиума было более 2000 книг на разных языках. Выпускники коллегиума могли служить и по духовному и по гражданским ведомствам. В 1759-1769 г.г. (с перерывами) в коллегиуме преподавал Г.С. Сковорода. undefinedundefinedThumbBeginundefined-->undefined Увеличить картинку ThumbEnd -->

В 1805 г. в Харькове был открыт университет и значение коллегиума стало падать.

Обучение было переведено на 6-летнюю программу. В 1817 г. Харьковский коллегиум был преобразован в третьеразрядную семинарию – учебное заведение исключительно для лиц духовного звания, продолжая называться коллегиумом. Преобразование состаялось в том что при нем были открыты духовные, уездные и приходские училища, заключавшиеся до этого времени в самом коллегиуме.

В коллегиум могли поступать только после уездных училищ. Курс обучения 6 –лет. В каждом из трех классов обучение продолжительностью по 2 года. Окончившие по 1-му разряду могли поступать для дальнейшего образования в Академию.

Программа в коллегиуме была такова: в низшем отделении читалось: риторика, поэзия, церковное красноречие, гражданская, всеобщая и русская история, латинский, греческий, французский, немецкий языки. В среднем: логика, психология, церковно-библейская история и история Н. З. церкви, физика, математика, латинские и греческие писатели, французский и немецкий языки. В высшем: догматическое, нравственное, практическое, обличительное богословия, церковно-библейская история, церковная история, всеобщая и русская история, толкование Св. Писания Ветхого и Нового Завета, чтение отцов церкви на латинском и греческом языках, еврейский язык.

В училище: Закон Божий (краткий катехизис), начало русской грамматики, латинского и греческого языков, арифметики, чистописание и нотное пение.

Главные предметы того времени: богословие, философия, словестность по обычаю того времени читались на латинском языке.

В 1841 г. было упразднено название «коллегиума», и впредь он именовался духовной семинарией. В этом же году в ней были введены: в высшем отделении – каноническое право, сельское хозяйство, иконописание; в низшем – катехизис, объяснение богослужебных книг и церковного устава, пасхалия, иконописание.

В 1851 г. ХДС переехала в новое здание, освященное еп. Харьковским и Ахтырским Филаретом. Вопрос о постройке нового, обширного и удобного помещения был поднят свт. Милетиеем Леонтовичем еще в 1836 г. он направил в Св. Синод прошение о постройке нового здания для коллегиума. В 1844 г. Были выделены деньги и началось строительство на участке в 10 десятин на Холодной горе. При семинарии была построена церковь во имя ап. и ев. Иоанна Богослова, храмовый праздник при ХДС – 26 сентября (ст.ст.), также были устроены 2 сада, огород, ботанический сад. Прежние здания заняла консистория, а это в 1855 г. превращено в госпиталь.

С 1813 г. лучшие выпускники получали в награду серебряные медали с изображением князя Д.М. Галицина. С 1819 г. медалями награждали выпускников высшего богословского отделения, а учеников среднего и низшего отделения – похвальными листами и книгами. Такой порядок был до 1843 г. После приезда в Харьков еп. Иннокентия (Борисова) медалями начали награждать учеников всех классов.

В 18667 г. был введен новый устав Духовных Семинарий. Им было отменено преподавание патристики, библейской истории, сравнительного богословия, сельского хозяйства, естественная история и медицина; введено: основное богословие, космография, тригонометрия и обзор философских учений. Вместо трех двухгодичных классов введены 6 одногодичных, также введены должности двух помощников инспектора. В это время в семинарии обучалось 293 ученика. Из питомцев Харьковского коллегиума заняли в нем учительные еста после окончания Академии: прот. В.Т. Попов, П.Д. Вышемирский, проф. И ректор коллегиума А. Прокопович, которому принадлежало и несколько печатных трудов. Ректорами в ХІХ ст. Были: А.С. Прокопович с(1801-1825), архим. Тимофей (1825-27), архим. Афанасий (1827-30), архим. Иоанн (Оболенский) (1830-1842). Из выдающихся наставников: Афанасий Могилевский (затем проф. Харьковского университкта), проф. Стефан Антоновский, прот. И.А. Лебедев (впосл. проф. Харьковского университета). Выдающимися воспитанниками Харьковского коллегиума были: Дм. Сулима – архиеп. Кашиневский, Антоний Шокотов – еп. Оренбургский, Иоакинф Карпинский – архим. Новоспасского монастыря, Сильвестр Лебединский – архиеп. Астраханский, Иван Савченко – ректор бнлгородской семинарии.; И.А. Двигубский, Ефрем Осипович Мухин, Михаил Трофимович Коченовский – известные ученые и профессора Московского университета.

В 1917 г. ХДС была закрыта некоторые профессора и преподаватели были репрессированы.

Согласно рапорта Высокопреосвященнейшего Митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима на имя Блаженнейшего Владимира Митрополита Киевского и всея Украины и Свящ. Синоду Украинской Православной Церкви, о необходимости преобразования Харьковского двухгодичного училища в Харьковскую Духовную Семинарию с четырехгодичным сроком обучения, Свящ. Синод УПЦ под председательством Его Блаженства, Блаженнейшего Владимира, 12 сентября 1996г. благословил постановлением № 36 преобразование Харьковского Духовного училища, открытого в 1993 г. трудами Его Высокопреосвященства, Митрополита Никодима, в Харьковскую Духовную Семинарию.

Духовное училище находившееся в Св.-Пкровском монастыре было преобразовано в Духовную Семинарию и перенесено в новопостроенное здание при Свято-Петро-Павловском храме в котором находилось до 2000г. Первым инспектором вновь восстановленной Харьковской Духовной Семинарии стал ныне покойный прот. Василий Каюн, приложивший немало усилий и трудов для построения нового здания.

Следует отметить, что в 1999г. состоялись юбилейные празднества 200-летия Харьковской епархии, на которых присутствовал предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Владимир и другие архипастыри, посетившие в дни торжества здание Семинарии, в котором Блаженнейший вручил грамоты преподавателям ХДС.

В 2000 г. трудами Владыки Никодима, при непосредственном части еп. Онуфрия было восстановлено прежнее здание семинарии, находящееся на территории Покровского монастыря, до этого занимаемое военкомат Дзержинского р-на.

Ректором ХДС, Митрополитом Никодимом было совершено освящение и открытие здания семинарии, в нем снова возобновился учебный процесс, прерванный в 1917 г. .

В настоящее время в Харьковской Духовной Семинарии на стационаре обучается 86 воспитанников, на заочном секторе 92, при ХДС открыто регентское училище, педагогико-катехизаторские курсы и иконописная школа.

 
 
 
Другие новости по теме:

  • Харьковская Духовная Семинария
  • Харьковская Духовная Семинария - вчера и сегодня
  • В Харківській Духовній Семінарії – 11 випуск.
  • Освячено новий храм
  • Завершение учебного года в Харьковской Духовной Семинарии
  •  
      Просмотрено: 4809 раз Просмотров: 4809 автор: admin 16 ноября 2006 Напечатать Комментарии (0)  
    Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0 Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0