Всеукраинская научно-практическая конференция «Возрождение духовности в современном мире: взаимодействие церкви и образования» 24–25 марта 2011 года г. Харьков Православана Харківщина, №3 (104) март 2011  
 
24 марта 2011
В зале собраний Архиерейской резиденции на территории Свято-Покровского монастыря состоялось пленарное заседание Всеукраинской научно-практической конференции «Возрождение духовности в современном мире: взаимодействие Церкви и образования». Конференция приурочена к 90-летнему юбилею митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима, отмечаемому в нынешнем году.
Основными организаторами конференции выступили: Харьковская епархия УПЦ, Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина, общественная организация «Родительский комитет» и Харьковская Ассоциация детского творчества «Дитятко» при поддержке Харьковского облсовета и Управления образования.

Всеукраинская научно-практическая конференция «Возрождение духовности в современном мире: взаимодействие церкви и образования» 24–25 марта 2011 года г. Харьков       Всеукраинская научно-практическая конференция «Возрождение духовности в современном мире: взаимодействие церкви и образования» 24–25 марта 2011 года г. ХарьковПривiтання Блаженнiшого Митрополита
Володимира учасникам
Всеукраїнської конференції


Його Високопреосвященству, Високопреосвященнішому Никодиму, Митрополиту Харківському і Богодухівському Організаторам та учасникам Всеукраїнської науково-практичної конференції «Відродження духовності в сучасному світі: взаємодія Церкви и освіти».

Ваше Високопреосвященство!
Щиро вітаю всіх організаторів та учасників наукового форуму, який зібрав навколо себе діячів Церви, науки та освіти з різних регіонів України. Тематика конференції покликана віднайти відповідь на глобальні питання пошуку духовних джерел нашого народу, без яких примарною стає перспектива буття людського суспільства. Святий Апостол Петро звертається до нас: «Будьте завжди наготові для всілякого, хто потребує звіту про вашу надію, дати відповідь з лагідністю і благоговінням» (1 Петра 3,15). І хоча цим словам майже дві тисячі років, вони так само актуальні, як і колись. Попри те, що вектор цінностей сучасного світу майже цілковито спрямований до задоволення матеріальними благами, душа кожної людини прагне пізнати свого Творця. Й це неспроста, адже, за висловом одного стародавнього християнського вчителя, душа за своєю природою християнка.
Ми всі живемо в складний час, коли від людини вимагаються великі зусилля і важка праця для відродження духовності. Церква та наука — це ті два наріжних каменя, які покликані привести людину до цього відродження. Разом із закладами освіти та науки Церква має наполегливо шукати взаєморозуміння й загальними зусиллями формувати сучасні світогляд та мораль.
З ласки Божої сьогодні вже чимало досягнуто в напрямку цієї співпраці: постійно збільшується кількість богословських навчальних закладів, відкриваються теологічні факультети, виходить в світ нова богословська література. І те, що з'явилася можливість для проведення даної конференції, теж є яскравим свідченням розвитку співпраці між церковними і державними структурами у гуманітарній галузі. Нам необхідно повною мірою виконувати такі, надані Богом можливості, щоб донести слово Боже до кожної людини. В цьому полягає запорука вирішення глобальних проблем сьогодення, які несуть суттєву загрозу для буття нашого суспільства.
Молитовно прикликаю Боже благословення на всіх учасників конференції, щоб їх труди принесли добрий плід на славу Православної Церкви та українського суспільства.

 Володимир,
Митрополит Київський та всієї України Предстоятель Української
Православної Церкви

Приветственное слово митрополита Никодима в день открытия Всеукраинской конференции

Приветственное Слово Высокопреосвященнейшего Никодима, Митрополита Харьковского и Богодуховского, на пленарном заседании Всеукраинской конференции «Возрождение духовности в современном мире: взаимодействие Церкви и образования», приуроченной к его 90-летнему юбилею.
Ваше Високопреосвященство, всечестные отцы, дорогие братья и сестры!
В древние времена один мудрец философ, созерцая красоту мироздания, воскликнул: «Чудны дела, Твои, Господи!». Сегодня и я могу, следуя его примеру, от всей души воскликнуть: «Чудны дела, Твои, Господи!».
Когда я был юношей, простым буковинским хлопцем из бедной семьи, мог ли я тогда подумать, что Господь дарует мне быть служителем Его Святой Церкви, увидеть многие страны. И что, прожив 90 лет, я буду присутствовать на этой конференции вместе с моими друзьями — гостями из разных регионов Украины, а также уважаемыми в прекрасном Слобожанском крае людьми?
Дорогие друзья, я благодарю вас, что вы приняли участие в этой конференции. И я хочу сказать вам, что 90 лет — это ни что иное, как дар Божий, и вся наша жизнь – дар Божий. Как сказал Христос: «… кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?» (Матф. 6, 27), так и все дни жизни нашей находятся во власти Божией. Я желаю всем дожить до такого возраста, до которого мне даровал дожить Господь, и прожит еще больше, трудясь на благо Украины и нашего Богом хранимого народа. Сколько еще бы не отпустил Господь мне земных дней, я все, что могу, отдам народу, отдам нашей прекрасной Слобожанщине, отдам Богу, живя и трудясь среди прекрасных людей.
Не будем забывать, что жизнь наша – это дар Божий, пусть этот дар умножается в ваших делах. Сердечно благодарю вас за добрую память и внимание ко мне.


Торжественное приветствие участникам конференции направил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир, приветствие Его Блаженства зачитал секретарь Харьковской епархии протоиерей Михаил Кит. Также свои приветственные слова произнесли губернатор Харьковской области Михаил Добкин, заместитель главы Харьковского областного совета Людмила Давыдова, заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, ректор Харьковского Национального университета Виль Бакиров.
Участникам конференции был представлен новый герб Харьковской епархии.
В заключение первой части пленарного заседания к собравшимся с благодарственным словом обратился Высокопреосвященнейший митрополит Никодим. Владыка Никодим сердечно поблагодарил организаторов и участников конференции, отметил, что для него является честью присутствовать на подобной конференции среди ученых и деятелей науки, также владыка пожелал всем Божией помощи и успехов в работе.
Об актуальности проблемы говорит представительство конференции: 133 участника из 18 областей Украины и 2-х областей России, 14 докторов и 56 кандидатов наук, православные священники и педагоги, представители общественных организаций и органов власти.
Организаторы церковно-педагогического форума считают, что современное общество потребления формирует человека с низкими духовными потребностями и размытыми нравственными ориентирами.
Особую тревогу вызывает нынешнее подрастающее поколение, интеллектуальный, культурный и нравственный уровень которого сегодня вполне можно рассматривать как угрозу национальной безопасности Украины. А ведь основу стабильного развития общества составляют, прежде всего, личности с высоким уровнем духовной культуры, который должен формироваться на всех этапах воспитания и образования — от детского сада до ВУЗа.
Лишь воспитание подрастающего поколения на основе традиционных духовных и культурных ценностей позволит обеспечить успешное развитие страны, сберечь и укрепить институт семьи, преодолеть демографический кризис. А этого возможно достичь только при условии объединения усилий наиважнейших социальных институтов — государственных органов власти, системы образования и Канонической Православной Церкви.
Различные аспекты заявленной проблемы нашли отражение в основных направлениях работы конференции:
1) Формирование духовно-ценностных ориентации современной молодежи;
2) Православная культура и формирование духовности;
3) Образование как источник духовного развития личности;
4) Влияние массовой культуры и социальных факторов на духовно-нравственное воспитание детей и молодежи;
5) Современная семья как центр духовного воспитания.
В итоговой резолюции конференции будут намечены конкретные совместные действия Церкви и образования по нравственному обновлению украинского общества. Участниками конференции также будет принято соответствующее Обращение к органам государственной власти и местного самоуправления.

Украинская Православная Церковь играет важнейшую роль в жизни Харьковщины


24 марта 2011 г.
Как отметил в ходе открытия Всеукраинской научно-практической конференции «Возрождение духовности в современном обществе: взаимодействие Церкви и образования» председатель ХОГА Михаил Добкин, экономическое развитие Украины невозможно без возрождения духовных ценностей народа.

«Исторический опыт свидетельствует о том, что подъем экономический тесно связан с подъемом духовным, наличием объединяющих большую часть общества идей. Хочется верить, что наша страна на собственном примере подтвердит это утверждение. Мы все вместе должны возрождать нашу страну, делать ее процветающей материально и духовно», — подчеркнул глава области.

По его словам, на данный момент в Украине происходят процессы, которые призваны преодолеть тоталитарно-атеистическое наследие Советского Союза, в связи с чем деятельность Украинской Православной церкви приобретает еще большее значение.

«Крепкое государство немыслимо без объединения общества вокруг общей для всех его членов идеи, духовных ценностей, укрепления демократических прав и свобод. Такая модель предусматривает взаимопонимание, терпимость, толерантность межрелигиозных и межконфессиональных отношений. Преодолевая проблемы и трудности в сфере религиозно-церковной жизни, которые достались нам в наследство от прошлого, Украина избрала реальный курс обеспечения свободы совести, свободы вероисповедания и мировоззрения, предоставления всем конфессиям равных прав и возможностей. В Харьковской области приходы УПЦ составляют более половины всех религиозных организаций, а прихожане Украинской Православной церкви — это 95% всех верующих нашего региона.

Все мы относимся с большим уважением к Украинской Православной церкви, которая является источником большой жизнеутверждающей силы и вдохновением для мирян. За почти 20 лет Независимости Украины Украинской Православной церкви передано более 60 храмов, построено 67 церквей. В настоящее время в области строится около 50 храмов, и в этом большая заслуга руководства Харьковской епархии УПЦ», — подчеркнул глава области.

Звернення до учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Відродження духовності у сучасному світі: взаємодія церкви та освіти»
(до 90-річчя Митрополита Никодима)
24-25 березня
З набуттям незалежності Україна намагається знайти належне місце у світовій спільноті, визначити свій особливий шлях розбудови суверенної держави. Але останні десятиріччя наше суспільство провело й у постійному духовному пошуку. На тлі подій, що стрімко змінюються у ці неспокійні часи, кожному з нас потрібно мати опору, джерело духовних сил, щоб перш за все залишатися людиною, зберегти традиційні моральні цінності і передати їх наступному поколінню.
І з часом ми дедалі більше звертаємося до нашої духовної спадщини, тисячолітніх православних традицій, як до невичерпної скарбниці мудрості та вічних цінностей. Впевнений, саме зараз Церкві має належати роль духовного пастиря, наставника, хранителя вікових духовних та сімейних цінностей.
Попри всі випробування Православній Церкві вдалося не тільки зберегти свій авторитет у народі, а й примножити його прикладами щирого служіння Богу і пастві. Цього року ми відзначаємо ювілей видатної постаті, чия судьба тісно пов’язана з Харківщиною, Владики Никодима, з ким нам пощастило жити в один час, вчитися в нього мудрості та вірі.
Важко оцінити внесок, який робить Владика в укріплення Православ’я, збереження церковної єдності, розвиток діалогу між Церквою та інститутами влади.
Від імені Харківської обласної ради хочу висловити подяку організаторам цього важливого для нашого суспільства форуму і привітати його учасників. Впевнений, з Божою допомогою разом ми знайдемо сили подолати духовну кризу у суспільстві, виховаємо молоде покоління морально здоровим і духовно розвиненим.
Голова Харківської
обласної ради Сергій Чернов
 
 
 
Другие новости по теме:

 • ІІІ Международная конференция «Возрождение духовности в современном мире: в ...
 • Вторая Всеукраинская научно-практическая конференция. г. Харьков
 • Резолюция конференции «Возрождение духовности в современном мире: взаимодей ...
 • Опубликованы тезисы ІІІ Конференции «ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХОВНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ...
 • Назустріч Всеукраїнській науково-практичній конференції
 •  
    Просмотрено: 2262 раз Просмотров: 2262 автор: admin 8 апреля 2011 Напечатать Комментарии (0)  
  Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0 Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0